הוצאה לפועל ופש"ר

פשיטות רגל: חייבים רבים מוצאים עצמם נאלצים להתמודד עם חובות רבים ומספר רב של נושים המתדפקים לפתחם ודורשים מהם את המגיע להם במקרים רבים אותם נושים פותחים נגד החייבים בהליכי הוצאה לפועל דורסניים שמאלצים אותם להתמודד עם עיקולים, מאסרים, הגבלות שונות ובכללן הגבלות על חידוש רישיון הנהיגה וחידוש  דרכון ועוד מגוון רחב של הליכים המקשים על חייהם ומטרתם להביא לגביית החוב. אחד מהפתרונות המשפטיים שהוכחו כיעילים ביותר עבור אותם חייבים הינם הליכי פשיטת רגל. הליכי פשיטת רגל הנם הליכים משפטיים המתנהלים בבית המשפט המחוזי ומטרתם הסדרת חובות חייבים בצורה מרוכזת באמצעות ערכאה שיפוטית אחת הבוחנת את מצבו הכלכלי של החייב ומביאה מחד, להסדרת החוב כלפי הנושים באופן הוגן ומסודר, ומאידך, מאפשרת לחייב להסדיר את חובותיו, למחוק חלק , ולעיתים חלק ניכר , מחובותיו ולמעשה מאפשרת לו לפתוח דף חדש ללא התחייבויות  כספיות וללא  חובות המעיקים עליו וללא נושים הרודפים אותו.
  • הוצאה לפועל: מערכת הוצאה לפועל הוקמה מכוח חוק הוצאה לפועל, התשכ"ז -1967, ולמעשה מהווה מכשיר חוקי לכל בעל דין לממש את זכויותיו שהוקנו לו על פי פסק דין או עפ"י שטרות, שיקים, שטרי משכון ומשכנתאות. משרדנו עוסק במתן מגוון שירותים בתחום ההוצאה לפועל, ומספק את שירותיו, הן עבור חייבים והן עבור זוכים. חייבים: עיכוב/הקפאת הליכים, ביטול עיקולים, איחוד תיקים, בקשה לחייב מוגבל באמצעים, ביטול עיכוב יציאה מן הארץ, הסדרים עם בנקים ושמיטת חובות, בקשות התנגדות למינהן, צו תשלומים, חקירת יכולת ועוד. זוכים: גבייה משפטית של המחאות, שטרי חוב, חשבוניות, תעודות משלוח, מזונות אישה וילדים, פסקי דין וכינוסי נכסים. את מחלקת ההוצאה לפועל והפש"ר  מנהלת עו"הד  ענבל מרזוק